ซ่อมบำรุงปั๊มและอุปกรณน้ำดีน้ำเสีย

ซ่อมบำรุงปั้มเคมี ปั้มน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบน้ำดีและน้ำเสีย

ด้วยแนวคิดที่ต้องการบริการแบบครบวงจร One-Stop-Service ที่ต้องการให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับการบริการหลังการขายอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเชื่อถือได้ โดยงานบริการซ่อมบำรุงของเรา มุ่งเน้นการซ่อมแซมให้ตรงจุดและกลับมาใช้งานได้ดั้งเดิม มากกว่าการเปลี่ยนอะไหล่ยกชุด ที่จะทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย

ซ่อมบำรุงปั๊มและอุปกรณน้ำดีน้ำเสีย