ถังเคมี, ถังน้ำเสีย FRP Tank และ PE Tank

ถังเคมี, ถังน้ำเสีย FRP Tank และ PE Tank

บริษัทฯ จำหน่ายถังไฟเบอร์กลาส FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว เป็นวัสดุคอมโพสิท (Composite) ที่ถูกทำขึ้นจากโพลีเมอร์ โดยประเภทของโพลีเมอร์มีหลากหลายชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน ดังนั้นจะทำให้ถังไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ทนต่อการกัดกร่อนสูง ทนความร้อนและสารเคมีได้สูง จึงนำไปใช้เป็นถังสำหรับบรรจุสารเคมีประเภท ต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาทิ เช่น ถังใส่กรด ถังใส่ด่าง หรือน้ำเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อน รวมถึงบริษัทฯ ยังสามารถทำตามแบบที่ทางลูกค้าต้องการ โดยมีการออกแบบตามมาตรฐาน ASTM D-3299, JIS K 7060 และ BS 4994-1987

12