สารกรองน้ำ

สารกรองน้ำ

บริษัทฯ เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายแบรนด์ เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมเหมาะสม และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และยินดีให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานของสารกรองให้เหมาะสมกับประเภทการกรองในแต่ละวัตถุประสงค์

Activated Carbon
สารกรองคาร์บอน เป็นสารกรองใช้สำหรับกรอง คลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด โดยเป็นการกรองแบบดูดซับ กลิ่น สี รส สารซัลเฟต ยาฆ่าแมลง คุณสมบัติหลักๆของ activated carbon คือมีรูพรุนสูงและมีคุณสมบัติในการดูดซับ สารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ที่มีอยู่ในของเหลว หรือก๊าซเอาไว้ได้ในปริมาณสูง จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย สารกรองคาร์บอนถูกนำไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ เช่น ในการเตรียมน้ำดื่มบริสุทธิ อุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ การบำบัดน้ำเสีย ใช้ในการฟอกสีของเหลวต่างๆ และอื่นๆ ใช้กรองกลิ่นและก๊าซที่ไม่ต้องการ

13

แอนทราไซท์
แอนทราไซท์ มีลักษณะเป็นคาร์บอนชนิดหนึ่ง มีพื้นผิวเป็นเหลี่ยมมุม สามารถกรองตะกอนแขวนลอยและโคลนที่ปะปนมากับน้ำได้มากกว่าทรายซึ่งมีลักษณะกลม เม็ดของแอนทราไซท์ จะใหญ่กว่าทราย แต่มีน้ำหนักเบากว่า ดังนั้น ภายหลังการล้างกลับ ชั้นแอนทราไซท์จะอยู่เหนือทราย โดยแรงโน้มถ่วงของโลก ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ชั้นกรองทำหน้าที่ดีขึ้นสามารถกรองความขุ่นได้ปริมาณมากกว่า เครื่องกรองทรายทำให้คุณภาพน้ำใสมากกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถรับน้ำที่ผ่านขบวนการตกตะกอนที่มีความขุ่นสูงกว่าเครื่องแบบทราย

14

หินกรองน้ำ
กรวด-ทราย คัดขนาด ที่ใช้สำหรับกรองน้ำ มีหลากหลายขนาดสำหรับการนำไปใช้งานแตกต่างกัน โดยแบ่งตามขนาดดังนี้
กรวด-ทราย No.1 ขนาด 0.3-0.8 มม.
กรวด-ทราย No.2 ขนาด 1 – 2 มม.
กรวด-ทราย No.3 ขนาด 2 – 5 มม.
กรวด-ทราย No.4 ขนาด 5-10 มม.
กรวด-ทราย No.5 ขนาด 10 – 15 มม.
กรวด-ทราย No.6 ขนาด 15 – 20 มม.
กรวด-ทราย No.7 ขนาด 20 – 30 มม.
กรวด-ทราย No.8 ขนาด 30 – 40 มม.

15

เรซิน
สารกรองเรซิน สารกรองนี้จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ แคทไอออนเรซิน (Cation-exchange resins) และแอนไออนเรซิน (Anion-exchange resins) โดยแคทไอออนเรซิ่นที่มีไอออนของไฮโดรเจน (H+) สำหรับจับแคทไอออน และแอนไอออนเรซิ่นที่มีแอนไอออนของไฮดรอกไซด์ (OH-) สำหรับจับแอนไอออน ซึ่งการทำงานแลกเปลี่ยนประจุนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าในน้ำ หรือใชจับสารละลาย แคลเซียม แมกเนเซียมในน้ำ อันเป็นสาเหตุของความกระด้าง ทำให้น้ำที่ผ่านชั้นสารกรองเรซิ่นปรับสภาพน้ำเป็นน้ำอ่อน (ในระบบ Softener)

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเรซินหลายประเภท ที่นำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมของระบบบำบัดน้ำ
Ultra Pure Water production
Water softening (residential, commercial and industrial)
Demineralization
Metals Removal
Dealkalization

16

หัวกรองน้ำ
หัวกรองน้ำ หัวกรองน้ำเอบีเอส, หัวกรองน้ำโพลิโพพิลีน (Polypropylene;PP), หัวกรองสแตนเลส Filter Nozzle Strainer สำหรับถังกรองทราย คาร์บอน เรซิน ทราย คุณภาพดี ทนความร้อน, ทนการกัดกร่อนจากกรด และด่าง

18