โครงการคืนคลองน้ำใส

พ.ต.ท.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานเปิดงาน “คืนคลองสวยน้ำใส ด้วยน้ำใจชาวประชา เทิดไท้องค์พระพุทธเจ้าหลวง” ในวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ซึ่งสำนักงานเขตจตุจักร ได้ร่วมกับสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ เผยแพร่การดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ โดยผ่านสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง น้ำท่วมและการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม การจัดการน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาโลกร้อน และโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำรวมของกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ที่ใกล้จะเปิดดำเนินการในเร็ววันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและส่วนราชการต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ประมาณ 500 คน ทุุ่งครุ หนองแขม Untitled-2