ปั๊ม Pumps

ปั๊ม Pumps

บริษัทกรีน จีเนติคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ ปั้มสารเคมี ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงแรม และอุปกรณ์อื่นๆ High Pressure Pumps, Metering Pumps, Centrifugal Pumps, Submersible Pumps, Diaphragm Pumps และปั้มน้ำอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเสนอและเลือกสรรให้เหมาะสมแก่การใช้งานที่หลากหลายได้อย่างดี เพราะเรามีหลากหลายแบรนด์ที่จะนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ปั้มจ่ายสารเคมี Metering Pumps

2

Advanced diaphragm metering pumps can be used to accurately and reproducibly provide chemical dosing for a variety of industrial applications, including, pH, ORP and chlorine.

Diaphragm metering pumps can pump acids and chemical liquids. These pumps have different ways to adjust the flow rate. The flow rate can either be change by adjusting the stroke length or by the pulses. This gives the users ease while using the machine. The dosing metering pumps also has number of smart functions that allow users to operate them with ease.

3

ปั้มเคมี, ปั้มน้ำยาเคมี, Chemical Pump, Magnetic Drive Pumps

4

Magnetic Drive Pumps are a leak free centrifugal pump for any corrosive or hazardous chemical including dirty, aggressive, solids laden liquids.

Magnetic Pumps are non-metallic, sealless magnetic drive centrifugal pumps. The mag drive pumps have no mechanical seals or packed glands. The pump liquid is hermetically sealed from the driving end and the driving power is transmitted via magnetic force using powerful synchronous magnets (magnetic coupling).

All of the wetted parts in a magdrive pump are made of engineered plastics and high grade ceramics meaning they are a corrosion resistant pump.

Iwaki

ไดอะแฟรมปั๊ม Air Operated Diaphragm Pumps

Diaphragm Pump

Air operated diaphragm pumps or pneumatic diaphragm pumps are reciprocating pumps where the working elements are flexible diaphragms. We offer a complete range of air operated diaphragm pumps in different materials for pumping and transferring liquids and chemicals.

yamada

ปั๊มจุ่ม Submersible Pumps

Submersible Pumps

Submersible pumps involve a submersible motor with a close coupled to single stage pump that allows the entire assembly to operated submerged. Submerged motor, either air-filled or oil-filled. Different impellers are designed to accommodate solids of various sizes
Tsurumi: A/AT, AB, B, BZ, C , HS, KTV, KTZ, LSP, LB, LCS, PU/PUA, SF, SQ, U.UZ, UT Series
Lowara: DOMO, DOC, DN, DIWA, DL/DLC/DLS/DLV, DLG, 1\300 Series,
Kawamoto: WUO3, WUP3

5

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible Ejector, Submersible Aerator

77

Submersible Ejectors are designed for both very high oxygen transfer and excellent mixing. The best application is used in Sequence Batch Reactors were high oxygen transfer is required during the aeration cycle and when the air is shut off, mixing only during the anoxic cycle.

Submersible aerators are used in aeration tanks and aeration depositing tanks of waste water treatment plants. They oxygenate the mixture of waste water and sludge and treat the water by biochemistry or oxygenate the breeding pools
Tsurumi: BER, TRN Series
STAC: SKA, SJA Series

6

ปั้มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Pumps

9

These centrifugal pumps come in many different options. These pumps come in complete cast iron, stainless steel and even plastic pumps. The good thing about these types of pumps are that you can put them in parallel for more pressure or series to get more flow or have duty/standby operation.
• Close coupled or long coupled installation
• Inline design and end suction
• Self priming versions available
• Various materials of construction including cast iron & stainless steel
• Vortex & open impeller options

8

เครื่องเติมอากาศ Three Lobe Roray Blower

10

A rotary air blower with a three-blade rotor. A highly well-balanced rotor and innovative helical outlet port minimizes violent impact and pulsation noise. It is applicable to a wide variety of applications.

Tsurumi: RSR series

11